silco

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Titlul proiectului: „Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor - SILCO” POSDRU/94/4.1/S/63810

Home
Imprimare PDF

Proiect Silco

Bine ați venit în comunitatea proiectului Silco “Sistem Inovativ de servicii bazat pe Limbajul Competentelor “, al cărui obiectiv general e proiectarea, testarea, modelarea si experimentarea unui pachet inovativ de servicii integrate de politici active de muncă bazat pe limbajul competenţelor, aliniat la recomandările Uniunii Europene.

Utilizarea limbajului competențelor în cadrul serviciilor pentru ocupare înseamnă sprijinirea persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă sau a firmei în definirea profesionalismului prin descrierea a ceea ce poate sau trebuie să poată să facă în contexte profesionale specifice; acest limbaj permite persoanelor să-și valorifice integral întreaga experiență prin valorificarea tuturor competențelor dobândite în toate contexte formale, informale și nonformale; permite firmelor să descrie în mod specific și precis profilul profesional dorit, analizând nevoile profesionale reale și renunțând la simplificările excesive.

De asemenea, utilizarea competențelor permite crearea unei continuități și integrarea serviciilor pentru ocupare cu cele de formare; utilizând același limbaj, persoana are posibilitatea de a a-și regăsi experiențele decodificate în mod unitar în ambele sisteme și în acest fel are o modalitate concretă de a le utiliza și valorifica. De aceea, proiectul Silco a preluat competențele prezente în cadrul standardelor ocupaționale românești și le-a asociat ocupațiilor cerute în prezent pe piața muncii.

Proiectul Silco a redefinit 7 servicii prin utilizarea abordării bazate pe competențe:

a) Înregistrarea persoanei aflate in căutarea unui loc de muncă;

b) Informare şi consiliere profesională;

c) Mediere;

d) Sensibilizarea agenţilor economici să-şi exprime cererea de personal utilizând limbajul competenţelor;

e) Consultanţă pentru începerea unei afaceri;

e) Acompanierea persoanei, după ocupare, la locul de muncă;

g) Acompanierea persoanei, după începerea unei afaceri.

Această comunitate a fost creată pentru a urmări procesul de testare prevăzut de proiect. Operatorii AJOFM (60) au fost implicați în definirea și utilizarea noilor servicii bazate pe competențe. În secțiunea publică a portalului, pot fi consultate și descărcate toate instrumentele definite în faza de pregătire a testării și care sunt necesare realizării acesteia.

În cadrul secțiunii cu acces restricționat sunt cuprinse în schimb rezultatele utilizării serviciilor de către beneficiarii din cele 4 zone definite la nivel național (Zona Nord-Est şi Sud-Est; Zona Sud Muntenia şi Bucuresti-Ilfov; Zona Sud-Vest și Vest; Zona Centru şi Nord-Vest).

Operatorul implicat în activitatea de testare poate consulta materialele postate de colegi pentru a vedea cererea și oferta de competențe din zona de referință sau rezultatele obținute de aceștia.

PARTENERII PROIECTULUI

Proiectul Silco a luat naștere din dorința ANOFM (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca) de a-și dezvolta și implementa oferta de servicii la nivel local în colaborare cu o serie de parteneri italieni:

ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori): este o instituţie națională de cercetare care funcționează in domeniul formării, al politicilor sociale și de muncă, cu scopul de a contribui la creșterea ocupării, la dezvoltarea resurselor umane, la incluziunea socială și la dezvoltarea locală.

Provincia Perugia este o instituție publică locală de nivel intermediar (NUT III ), între Regiune si Primărie, cu competențe definite de Legea Statală și Regională.

IF – Italia Forma fondată în 1987, are ca obiect de activitate calificarea și perfecționarea resurselor umane și a organizațiilor; activează în domeniul consultanței și proiectării de sisteme pentru dezvoltarea pieței muncii și a resurselor umane.

SFCU – Sistemi Formativi Confindustria Umbria desfașoară o activitate acreditată de formare și consultanță adresată protagoniștilor actuali și viitori ai proceselor organizaționale, pentru sprijinirea întreprinderilor să gestioneze inovația cunoașterii.

ITER Innovazione Terziario S.C. A.R.L este agenția de formare profesională a Confcommercio Umbria - Confederatia Generala a Comertului,Turismului, Serviciilor si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii Italiene. Iter realizeaza studii privind piața muncii, analize de piață, studii și metodologii de formare, proiecte de dezvoltare locală.

 

Zonă Rezervată


Vizitator online

Avem 1 vizitator online

helpHelpdesk Adresa de e-mail pentru helpdesk este: [email protected]

Link-uri catre alte proiecte FSE

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Titlul proiectului: „Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competentelor - SILCO” POSDRU/94/4.1/S/63810